تولید محتوا برای فروشگاه لوازم ورزشی منیریه – نمونه کار تولید محتوا 1638

حیاط ساختمان قدیمی تولیدی باصفاست و داخل آلاچیق وسط حیاط فوتبال دستی بزرگی قرار گرفته تا اگر حمید و همکارانش وقت فراغتی داشته باشند، دور هم فوتبال دستی بازی کنند. دفتر کار «آقا» به دفترهای شیک مدیران شباهتی ندارد و امکاناتش به میز و صندلی ساده و یخچالی قدیمی خلاصه میشود. هزینههای اضافی شامل خرید موجودی اولیه، پرداخت حقوق به کارکنان برای نگهداری ثبت و انبار قفسهها، دریافت مجوز کسب و کار و بیمه میشود. ثبت برند ضمانت کننده این است که مشتریان قادرند محصولات را از یکدیگر تشخیص بدهند. ایمن ترافیک کالا نیز تلاش دارد با تولید محصولاتی با کیفیت علاوه ر تامین نیاز ایران محصولات خود را به کشورهای همسایه نیز صادر نماید. آن زمان فوتبال دستی وسیله ورزشی نو و تازهای بود و پسر همسایه ما فوتبال دستی کوچکی خریده بود. «حمید» در حالی که لبخند معصومی روی لبش نشسته، در آهنی تولیدی را به روی ما باز میکند. از شهرری حسابی دور شدهایم و تابلو «امینآباد» مقابل ما قرار دارد.

مهربانی همه کارگرانش را بیمه کرده و مطابق قانون وزارت کار حقوق آنها را پرداخت میکند، ولی هوای کسانی را که ازدواج کردهاند دارد و مراقب است که زندگیشان لنگ نماند. او میگوید: «اوایل که بچهها در کارگاه استخدام میشوند، باید هوای آنها را داشته باشم و روش کار را چندین بار آموزش دهم تا بیاموزند، ولی بعد از یادگیری مانند اشخاص معمولی و حتی با دقتتر از آنها وظیفه خود را انجام میدهند.» مهربانی از نوجوانی در کنار تحصیل به کار مشغول بوده و از کارفرماهایی نیست که طعم زحمت را نچشیده باشد. من پیشنهاد کردم این وسیله را تولید کنیم و بعد از وارسی لوازم و طرز کار فوتبال دستی پسر همسایه، در زیرمین خانه پدریام مشغول درست کردن این وسیله ورزشی شدیم.» آنها نخستین فوتبال دستیهایی را که با ابزاری ساده و ابتدایی ساخته بودند، به پدر یکی از دوستانشان سپردند تا در مغازهاش بفروشد. در روزهایی که او و خانوادهاش گرفتار کرونا شده بودند، حمید و دیگر کارگران تولیدی لحظهای از او غافل نبودند.

مهربانی میگوید: «وقتی حمید دیپلمش را گرفت، مادرش نمیتوانست او را در خانه نگهدارد و از سر بیکاری در کوچه و خیابان با همسن و سالانش گلاویز میشد و خانوادهاش همیشه نگران بودند که زور بازویش کار دستش بدهد. فضای خانه را از باشگاه ورزشی خانگی جدا کنید! همچنین میتوانید سریع و راحت، برای چند مشتری به طور همزمان فاکتور صادر کنید. از وقتی حمید به کارگاه آمد، بازیگوشیهایش را کنار گذاشت و در کارگاه هرکاری از دستش بر میآید انجام میدهد.» حمید روی اسم و آوازه کار و محصولاتشان حسابی حساسیت و تعصب دارد و اگر سفارشات مشتری به موقع و کامل تهیه نشود، حتی اصرار «آقا» برای تعطیلی کار و استراحت کارگران به جایی نمیرسد. لازم به ذکر است که گاهی پیش میآید که شما کد تخفیف اولین خرید را در حساب اولین خرید وارد کردهاید ولی اعمال نمیشود که این خطا به خاطر بازه زمانی افتتاح حساب است و برای رفع آن حساب جدید ایجاد کنید. همچنین همه کدهای تخفیف بر روی محصولات شگفتانگیز اعمال نمیشوند و درصورت وجود این گونه محصولات، آن را از سبد خرید حذف کنید. به جای تمرکز در بودجه کم، لوازم ورزشی خود را به عنوان یک سرمایه گذاری بلقوه تلقی کنید و از پیشنهاد های ارزشمند بهره مند شوید و هزینه های بلند مدت را پایین بیاورید.

فروشگاه آل اسپرت در جشنواره وب و موبایل سال 97 با انتخاب داوران و رای مردمی به عنوان برترین فروشگاه تخصصی ورزشی ایران شد. این مربیان لوازم ورزشی را به صورت عمده خریداری میکنند تا هر بازیکن در طول سال، تجهیزات و ملزومات فروشگاه کافی برای ورزش را داشته باشند. در آن روزها حمید به بهانه خرید دارو و لوازم مورد نیاز خانواده آقا معلم، مرتب از حالشان باخبر میشد تا همکارانش را از شرایط بیماری او مطلع کند. قاسم خیلی دوست دارد اوستاکار کارگاه باشد و بچهها کار را از او یاد بگیرند، ولی بسیاری از مواقع دسته گل به آب میدهد و آقا معلم باید همه چیز را راست و ریس کند. سن و سال قاسم با همکارانش تفاوت زیادی ندارد، ولی او و جعفر و مجید که ازدواج کردهاند و خانه، زندگی میچرخانند عاقله مرد و بزرگتر کارگران محسوب میشوند. از آن روزها که کارگاه تولیدی مهربانی با یک کارگر شروع به کار کرده، سالهای زیادی میگذرد و او پس از انتقال کارگاه به کوچه «فتاح» چند شاگرد فارغالتحصیل دیگرش را هم استخدام کرده است.